Elan Nəşr Qaydaları

"Aşağıda sadalanan bütün kateqoriyalardakı əlan nəşr qaydaları həm fərdi, həm də korporativ üzvlərimizə şamil olunur. Elanı daxil edən üzv, göndərmə qaydalarına və üzvlük müqaviləsində göstərilən qaydalara əməl etmiş və qəbul etmiş sayılır.

Sattim.az saytından yerləşdirmək qadağan edilmiş məhsulların siyahısını, qadağan olunmuş məhsullar siyahısı səhifəsində tapa bilərsiniz. Sahibkar, portalın müvafiq bölmələrində verilən izahatlara uyğun olaraq elanı qadağan edilmiş məhsullara əlavələr edə bilər. "Üzv" qadağan olunmuş məhsullar barədə aktuallaşdırır və qadağan olunmayan məhsullar üçün elan təqdim edir. Sattim.az-da yayımlanan elanlar, yayım qaydaları və / və ya üzvlük müqaviləsi pozulduğuna görə elan verənlər tərəfindən nəşrdən silinir və ya SAHİBİ tərəfindən silinir; Elan və dopinq məhsulları dərhal elektron mühitdə göstərilən xidmətlərdən olduğundan, yayımdan çıxarılan elan haqqı və tətbiq olunan dopinq haqqının hüquqları, əgər varsa və ya bu elan daxilində müəyyən edilmiş kampaniyalar, əgər varsa geri qaytarılmır.

İstifadəçilər, “Portal haqqında” daxil olduqları məlumatları yalnız Üzv veya SAHİBİ məqsədləri üçün istifadə edərək bu məlumatları açıqlayan və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün göstərməlidirlər. Elan yerləşdirən Üzvün daxil etdiyi əlanlarda əlaqə məlumatı elan haqqında məlumat almaq üçün yalnız əlaqə məlumatları üçün istifadə edilə bilər. Elana daxil edilə bilən "Şəxsi məlumatların qorunması haqqında" Qanun çərçivəsində qorunan elan verənə və ya üçüncü tərəflərə aid olan fərdi məlumatlar və / və ya birbaşa və ya dolayı yolla istifadə edilə, kopyalana, yayımlanmaya və ya başqa bir mediada yayıla bilməz, digər məlumat bazalarına köçürülə bilməz və üçüncü tərəflərin istifadəsinə verilə bilməz.