Golf carların texniki baxışı, golf maşınların təmiri.

Fotoşəkillər Yüklənir

50 ₼
Elan No 346
Elan Tarixi 15 Ocak 2020

Golf maşınlarının təmiri, golf maşınlarının servisi, qolf car servisi, golf carların texniki baxışı, qolf karların servisi, qolf karların texniki baxışı, golf maşınlarının texniki baxışı, golf carların diaqnostikası, golf maşınların diaqnostikası, golf maşınların servisi və təmiri, Golf Carların təmiri, golf carların detallarının deyişilməsi, servis Golf Carların, minik golf maşınlarının servisi, Bakıda servis Golf Car, Baku servis Car Golf, Azərbaycanda Golf maşınlarının servisi. Golf Carlarının təmiri və servisi, golf carların düzəldilməsi, golf maşınlarının düzəldilməsi, golf carların detallarının deyişilməsi, golf maşınların detallarının deyişilməsi, golf carların ehtiyat hissələrinin deyişilməsi, golf maşınların ehdiyat hissələrinin deyişilməsi, golf carların təkərlərin deyişilməsi, golf maşınların təkərlərin deyişilməsi, golf carların təkərlərin yenilənməsi, golf maşınların təkərlərin yenilənməsi, golf carların təkərlərinin yenilənməsi, golf maşınların akumulyatorlarının deyişilməsi, golf carlarda akumulyatorların deyişilməsi, golf carların akumulyatorların yenilənməsi, golf maşınlarının akumulyatorlarının yenilənməsi, rulevoy reykanın dəyişəlməsi, rulevoy reykanın yenilənməsi,

Ремонт машин для гольфа, ремонт голф машин, сервис машин для гольфа, ервис голф машин, починка машин для гольфа, починка голф машин, ремонтные работы по машинам для гольфа, сервисные работы по машинам для гольфа, сервис golf car, сервис golf машин, ремонт гольф-кар машин, ремонт golf car, сервис гольф-кар машин, сервис golf car,ремонт гольф-кар машин в Баку, смена рулевой рейки, ремонт golf car машин в Баку, сервис гольф-кар машин в Баку, сервис golf car машин в Баку, сервис гольф-кар машин в Азербайджане, сервис golf car машин в Азербайджане, исправительные работы гольф-кар в Баку,исправительные работы golf car в Азербайджане, технический осмотр гольф машин, технический осмотр golf car ,диагностика гольф машин, смена акумулятора у машин для гольфа, смена акумулятора у golf car, сервисное обслуживание golf car, сервисное обслуживание машин для гольфа.

#qolfmashinlarinintəmiri #golfmashnlarininservisi #golfcarlarinservisi #qolfcarlarintexnikibaxishi #qolfmashinlarinintexnikibaxishi

Şərhlər
17 dəfə görüntüləndi.

Təhlükəsizliklə Bağlı Məsləhətlər

Satıcı ilə üz üzə danışmadan və alacağınız xidməti görmədən beh verməyin, pul göndərməyin.